Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Regionale sportdagen

Inschrijving en betaling

Aanmelden doet u door het invullen van het inschrijfformulier. De aanmelding is definitief, nadat de volledige betaling is ontvangen door Regionale sportdagen. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de meerdaagse sportdagen.

Annuleren

Annuleren van een inschrijving voor een van onze edities is tot 7 dagen voor aanvang mogelijk met volledige terugbetaling van het inschrijfgeld. Minder als 7 dagen worden de kosten van aanschaf kleding doorberekend en alsnog geleverd worden.

Aanvullingen:

  • Bij het verlaten van de sportdagen voordat deze is beëindigd (ziekte, letsel of overige oorzaak) retourneren we 50% van het inschrijfbedrag op de 1ste dag, 25% retour op de 2de dag, bij 3de dag geen restitutie.
  • Indien een deelnemer ziek is voor aanvang van een event, kan kosteloos worden geannuleerd indien er een doktersverklaring beschikbaar is. In overleg kunnen we bij beschikbaarheid de inschrijving verplaatsen naar een ander moment later in het kalenderjaar.

Tenue bestelling

De opgegeven maten bij de inschrijving zijn leidend voor de bestelling.

Overmacht

Bij het niet door kunnen laten gaan van de Regionale sportdagen door overmacht, zal Regionale sportdagen een gelijkwaardig alternatief aanbieden. Onder overmacht wordt verstaan:

  • Wanneer er een minimaal aantal deelnemers zijn (minder dan 40 deelnemers gaan de sportdagen niet door).
  • Extreme (aangekondigde) weersomstandigheden die de veiligheid van de deelnemers in gevaar brengen.
  • Gevolgen Corona virus: wordt er gehoor gegeven aan en gehandeld naar de actuele maatregelen alsdan getroffen door de RIVM.

Gewenst gedrag rondom onze sportdagen

Tijdens de Regionale sportdagen is schelden, agressief gedrag, pesten en negatief gedrag richting andere deelnemers en de leiding (trainers) niet gewenst. Ongewenst gedrag kan leiden tot verwijdering van het event door de aangestelde coördinator. Deelnemers dienen de instructies van de coördinator en trainers op te volgen tijdens het event. Bij verwijdering van het event door de coördinator vindt er geen restitutie plaats.

Doorgeven bijzonderheden

Bij inschrijving is het voor ons enorm belangrijk dat bijzonderheden vooraf gemeld worden via het veld opmerkingen. Het gaat om bijzonderheden die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de deelname van uw kind aan onze sportdagen. Denk hierbij aan medische aandachtspunten, dieet, allergieën, medicijngebruik en overige zaken die voor u en uw kind belangrijk zijn. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met uw gegevens om.

Aansprakelijkheid

Regionale sportdagen is niet aansprakelijk (ook niet in het geval van in bewaring geven bij de eventleiding van de Regionale sportdagen) voor verlies, diefstal of defect raken van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die ontstaan is door toedoen van de deelnemer aan de Regionale sportdagen. Het gaat hierbij om schade aan materialen van Regionale sportdagen, eigendommen van andere deelnemers of aan materialen/accommodatie van de sportvereniging waar een editie plaats vindt.

Deelname aan de Regionale sportdagen, behalve in het geval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Regionale sportdagen, is volledig voor eigen risico. Regionale sportdagen sluit alle aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de breedste zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van Regionale sportdagen.

Video-opnamen en foto’s tijdens Regionale sportdagen

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt de aanmelder en deelnemer automatisch in met het gegeven dat er herkenbare video-opnamen en foto’s worden gemaakt van de deelnemers. Deze video-opnamen en foto’s mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden en promotionele activiteiten van Regionale sportdagen. Indien u hiermee niet akkoord bent, kunt u dit bij aanvang van het event aan de coördinator ter plaatse melden.

Privacy

Regionale sportdagen gaat op een vertrouwelijke wijze en conform de wettelijke voorschriften met uw (persoons)gegevens om. Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden stemt u in met het feit dat de (persoons)gegevens beschikbaar worden gesteld aan de Regionale sportdagen voor commerciële- en promotionele acties vanuit de Regionale sportdagen. Wanneer u na het event niet wilt dat de gegevens van de deelnemer bewaard blijven of gedeeld worden met Regionale sportdagen, kunt u dit ons schriftelijk laten weten.